Water

De aanwezigheid van water is een onmisbaar gegeven voor het leven op onze planeet, de Aarde. Zonder water geen leven. Voor een gezond leven moet het te drinken water schoon zijn.

Blue Peter Water Benefit richt zich met haar doelstelling op schoon drinkwater voor iedereen. Maar…….. wat is water. Water is een vloeistof bestaande uit 2 atomen waterstof en 1 atoom zuurstof (H2O). In zuivere toestand is water zonder kleur, reuk en smaak.

De mens is door haar omgang met het water de grootste vervuiler van water. Door de industrie in de laatste 150 jaar, maar ook door “alles” maar te willen laten “opruimen” door het water. Afval in water, afval dat op andere manieren vernietigd kan worden. Er zijn in de Westerse wereld wetten en regels die er voor moeten zorgen dat afval niet meer afgevoerd kan worden in het water. Dat het toch nog gebeurd maakt dat er “toezicht houdende organen” in het leven geroepen zijn voor controle en naleving van deze wetten en regels. De mens is ook de grootste verspiller van water. Ook hier speelt de industrie een rol, maar de “gewone mens” thuis draagt vaak onbewust bij aan de verspilling. Het water uit de kraan kost een huishouden gemiddeld 20 tot 25 euro per maand. Voor mensen kan er om financiele reden geen noodzaak zijn om bewust met “de kraan” om te gaan. Toch draagt een bewust gebruik van water in het huishouden bij, want als we dit allemaal doen wordt het “kleine individuele bewuste gebruik” 1 grote bewuste bijdrage tegen verspilling van water.

Water is van levensbelang, schoon drinkwater des te meer. De landen waar nog ontwikkelingen moeten plaatsvinden om schoon drinkwater aan de eigen bevolking te kunnen aanbieden kampen, naast de vaak niet voldoende voor handen zijnde technologie, met afstanden, klimaat en soms met bestuurlijke strubbelingen en/of tegenstrijdige belangen. Hierdoor moet de plaatselijke bevolking vaak dagelijks kilometers afleggen voor een paar jerrycans met drinkwater, of in het slechtse geval, genoegen nemen met vuil en besmet drinkwater. Een touwpomp is de oplossing om minimaal 50 mensenlevens schoon drinkwater te bieden. Touwpompen zijn door de plaatselijke bevolking zelf te installeren, te onderhouden en te herstellen. Geen wachten op in te “vliegen” deskundigen bij problemen, maar zelf de regie voeren om schoon drinkwater binnen het eigen bereik te hebben.